Wyświetlenia 267

Ocena 5.0/5.0

Poczucie pewności siebie, czym jest i jak je wzmocnić?

O poczuciu pewności siebie - napisał bardzo dobry, doświadczony terapeuta- Pan Romuald Korach, który przyjmuje w naszej poradni. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem poniżej:

Poczucie pewności siebie, jak każde inne uczucie, ma charakter w dużej mierze autonomiczny, tzn. nie można go przywołać na zawołanie czy na żądanie w każdym momencie. Jest trochę jak kot, który chodzi własnymi drogami. A jednak można je kształtować, wpływać na nie i przywoływać je, kiedy jest potrzebne. Poczucie pewności siebie dość często współwystępuje z takimi uczuciami i stanami jak: poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, poczucie kompetencji, zaufanie do siebie, szczerość wobec siebie, odwaga poznawania, otwartość, opanowanie, samokontrola, samoświadomość. Te stany uczuciowe i psychiczne są najczęściej oceniane jako bardzo pozytywne, pożądane, i prawie każdy życzyłby sobie doświadczać ich jak najwięcej, oprócz wielu innych stanów oczywiście.

Aby zwiększyć pewność siebie człowiek tak naprawdę nie ma innego wyjścia, jak poznawać samą/samego siebie. Pigułki prawdy o sobie bywają bardzo gorzkie, jednak bez nich tworzenie siebie i kształtowanie relacji z ludźmi przypomina budowanie na ruchomych piaskach. Innymi słowy - rzetelna pewność siebie musi opierać się na sprawdzonej wiedzy o sobie, w innym wypadku będzie tylko życzeniową lub wyobrażeniową pewnością, która w momentach próby zawiedzie. Aby zwiększyć pewność siebie człowiek potrzebuje nabyć różne umiejętności psychologiczne, kompetencje społeczne i umysłowe – niemożliwe jest budowanie pewności siebie w oderwaniu od innych uczuć, stanów i cech.

Pewność siebie wiąże się bardzo ściśle z „inteligencją uczuciową”, a szczególną rolę w jej rozwijaniu odgrywa właściwe traktowanie samej/samego siebie: tzw. „pozytywny” stosunek do siebie, czyli zdrowa samodyscyplina, dbanie o siebie, o równowagę wewnętrzną i zewnętrzną itp. Bez właściwego traktowania siebie pewność siebie może być jedynie iluzoryczna lub powierzchowna. Natomiast pewność siebie dobrze w człowieku „ugruntowana” będzie z niego niejako „promieniować”, nawet w tych chwilach, gdy ma ona/on gorszy nastrój.

 
Romuald Korach

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (29 glos(-ów))