Wyświetlenia 321

Ocena 5.0/5.0

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Nie jesteś sam/a, a nasz zespół jest dla Ciebie.

Dziś, w Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, szczególnie chcemy obalać mity, które wokół tej choroby krążą i podkreślić przebieg jej poważnego charakteru.
Czas najwyższy zmienić podejście do depresji oraz zacząć wreszcie traktować jej wystąpienie jako realną chorobę, która ma poważne i niejednokrotnie potencjalnie zagrażające życiu konsekwencje.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest obecnie najczęściej występującą przyczyną niepełnosprawności oraz okazuje się być jednym z głównych czynników, które są odpowiedzialne za ogół wielu chorób występujących na świecie. Depresja to nie stan, który możemy mieć na zawołanie, a choroba, która wymaga leczenia i w swojej najgorszej postaci może prowadzić do samobójstwa. Szacuje się, że co roku aż 800 tysięcy osób na świecie odbiera sobie życie, co oznacza, że co 40!sekund w taki sposób umiera jedna osoba. Jeszcze więcej osób próbuje w ten sposób odejść, ale podejmują nieudane próby samobójcze.
Jeśli cierpisz na depresję, nie jesteś odosobniony. Szacuje się, że w Polsce na depresję cierpi ponad 1,5 mln osób, a na całym świecie 300 milionów ludzi. Liczba osób, u których stwierdzona została depresja rośnie w każdym pokoleniu, a i coraz częściej wykrywana jest u młodszych osób.
Istnieje wiele teorii na temat etiologii depresji, ale zdecydowana większość ekspertów jest zgodna, co do tego, że depresja jest rezultatem wpływu czynników: społecznych, biologicznych oraz psychologicznych. Ocenia się, że bez względu na wiek, pochodzenie czy status ekonomiczny, u kobiet depresja diagnozowana jest dwa razy częściej niż u mężczyzn.
Dodatkowo większe ryzyko wystąpienia depresji jest u osób, którzy mają za sobą doświadczenie trudnych wydarzeń życiowych, takie jak śmierć bliskiej osoby, traumatyczne przeżycie, zdiagnozowana choroba przewlekła czy utrata pracy.
Czy chorując na depresję mogę się uśmiechać?
! Zdecydowanie świadectwem depresji nie jest sposób w jaki funkcjonujesz, a to w jaki sposób się czujesz.
Często osoby cierpiące na depresję opisują swój stan samopoczucia jako ciągły smutek oraz nieumiejętność odczuwania pozytywnych emocji. Szacuje się jednak, że aż 40% osób wśród zmagających się z tą chorobą, może cierpieć na depresję wysokofunkcjonującą, potocznie nazywaną uśmiechnietą depresję. To grono Pacjentów niejednokrotnie wciąż utrzymuje satysfakcjonujące relacje międzyludzkie, uprawiają sport, osiągają sukcesy w obszarze zawodowym, a tymczasem bardzo często te same osoby przeżywają duże cierpienie, nieróżniące się nieraz od tego, które przeżywają osoby, nieuczestniczące w życiu społecznym czy też te, których przerasta ten jeden krok umożliwiający samo wstanie z łóżka.
Te dwa rodzaje osób, w równym stopniu potrzebują specjalistycznej pomocy.
Jak odróżnić smutek od depresji?
Za najważniejszą różnicę uznaje się czas trwania objawów. Jeśli obniżony nastrój, brak energii i anhedonia utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, może to być znak, że mamy do czynienia z depresją.
Odróżnienie stanu depresji od smutku sprawia trudność także z tego względu, że smutek stanowi jeden z objawów depresji, który często łączy się z innymi objawami wymienionymi w pierwszej części artykułu. Podczas przeżywania naturalnego, chwilowego smutku objawy te nie występują zazwyczaj wcale lub ustają po krótkim czasie. Spadek nastroju w depresji jest bardzo głęboki; u osoby chorej nierzadko pojawiają się myśli rezygnacyjno – samobójcze, które w związku ze zwykłym smutkiem występują bardzo rzadko. Także próby pocieszenia osoby odczuwającej smutek zazwyczaj kończą się poprawieniem jej nastroju, podczas gdy pocieszanie osoby chorej na depresję zwykle z góry skazane jest na niepowodzenie, ponieważ prowadzi do pojawienia się poczucia niezrozumienia, co często prowadzi dodatkowo do pogorszenia nastroju. Sytuacja pojawiania się doświadczanych stanów również ma znaczenie – smutek zwykle pojawia się adekwatnie do konkretnych wydarzeń z naszego życia i zazwyczaj nie zakłóca w większym stopniu codziennego funkcjonowania osoby. Depresja z kolei często pojawia się bez określonej konkretnie przyczyny, istotnie zakłóca codzienną aktywność i stanowi nieproporcjonalnie silniejszą reakcję w odniesieniu do przeżyć i wydarzeń, które mogły ją wywołać.
Człowiek smutny nie traci zdolności do realnej oceny sytuacji; w depresji natomiast mamy do czynienia z myśleniem czarno – białym, pesymistycznym i mocno subiektywnym.
Depresja jako choroba powoduje nadmierne wydzielanie hormonów stresu oraz aktywacji procesów zapalnych, co wpływa na zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. U osób cierpiących na depresję i nieleczonych spada również odporność na nieprawidłowe komórki organizmu oraz na patogeny, dlatego też podejrzewa się, że depresja może przyczyniać się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia chorób nowotworowych.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty, nie ulega wątpliwościom, że depresja należy do ciężkich chorób i skutecznie może odbierać człowiekowi satysfakcję z życia oraz wpływać destrukcyjnie na wszystkie obszary codzienności tak długo aż nie będzie właściwie leczone.
Dlatego jeżeli doświadczasz obniżonego nastroju, wciąż brakuje Ci energii lub ogarnia Cię poczucie przygnębienia, braku celu i emocjonalnej pustki – nie zwlekaj i zgłoś się po pomoc. Może to tylko gorszy czas, warto jednak głębiej się zastanowić i nie bagatelizować objawów ewentualnej depresji. Pamiętajmy, że jest to choroba, która nieleczona – może zabijać.
A jak możesz pomóc jeśli bliska Ci osoba cierpi na depresje?
Przede wszystkim daj jej swoją obecność, okaż wsparcie bez oceniania i nie doradzaj według swojej miary, a w zamian zapytaj jak możesz pomóc oraz wskaż punkty, w których może uzyskać pomoc.
(22) 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji
116123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 (24h/7) Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
(22) 635 09 54 Telefon zaufania dla osób starszych
Ty albo ktoś w Twoim otoczeniu, cierpi na depresje i chcesz skonsultować się ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego, a nie wiesz, kogo wybrać?
Zadzwoń do nas 573-004-004 lub wypełnij krótki formularz: https://krawieczdrowia.pl/pl/specjalisci/ , a my w ramach bezpłatnej konsultacji oddzwonimy do Ciebie i zaproponujemy najwyższą jakość spersonalizowanej pomocy na miarę Twoich oczekiwań, a naszych możliwości. Nie musisz być sam, a my jesteśmy tu dla Ciebie.
Zespół poradni Krawiec Zdrowia

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (10 glos(-ów))